Kurikulum

Tahun ajaran 2016/2017 Prodi Pendidikan Matematika sudah menerapkan Kurikulum berbasis KKNI

 

SEBARAN MATA KULIAH
KURIKULUM BERBASIS KKNI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

 

SMT

Kode M

K

Mata Kuliah

Bobot SKS

Jenis

Kode MK Prasyarat

I

MKU 111

Pendidikan Agama

2

Wajib

 

MKU 112

Pendidikan Pancasila

2

Wajib

 

MKU 113

Bahasa Indonesia

2

Wajib

 

MKU 114

Ke-PGRI-an

2

Wajib

 

MKF 111

Pengantar Pendidikan

2

Wajib

 

MKM 111

Logika Dasar

2

Wajib

 

MKM 112

Geometri

2

Wajib

 

MKM 113

Aljabar

3

Wajib

 

MKM 114

Kalkulus Diferensial

3

Wajib

 
   

Jumlah

20

   

II

MKU 121

Pendidikan Kewarganegaraan

2

Wajib

 

MKU 122

Ilmu Sosial & budaya Dasar (ISBD)

2

Wajib

 

MKU 123

Bahasa Inggris

2

Wajib

 

MKF 121

Filsafat Pendidikan

2

Wajib

 

MKM 121

Kapita Selekta Matematika SMP

3

Wajib

 

MKM 122

Kalkulus Integral

3

Wajib

MKM 114

MKM 123

Statistik Dasar

2

Wajib

 

MKM 124

Aljabar Linier

3

Wajib

MKM 113

 

MKM 125

Teori Bilangan

2

Wajib

 
   

Jumlah

21

   

III

MKF 231

Perkembangan Peserta Didik

2

Wajib

 

MKP 231

Strategi Belajar Mengajar Matematika

3

Wajib

 

MKP 232

Telaah Kurikulum  Matematika

2

Wajib

 

MKM 231

Kapita Selekta Matematika SMA

3

Wajib

MKM 121

MKM 232

Trigonometri

3

Wajib

 

MKM 233

Algoritrma & Pemrograman

3

Wajib

MKM 111

MKM 234

Geometri Analitik  Datar

2

Wajib

MKM 112

MKM 235

Kalkulus Lanjutan

3

Wajib

MKM 122

MKM 236

Matematika Diskrit

3

Wajib

MKM 111

   

Jumlah

24

   

IV

MKF 241

Profesi Kependidikan

3

Wajib

 

MKF 242

Kepramukaan

2

Wajib

 

MKP 241

Media Pembelajaran Matematika

2

Wajib

 

MKP 242

Evaluasi Pembelajaran Matematika

3

Wajib

 

MKM 241

Geometri Analitik Ruang

2

Wajib

MKM 234

MKM 242

Program Linier

3

Wajib

MKM 124

MKM 243

Persamaan Diferensial

3

Wajib

MKM 114

MKM 244

Statistika Matematika

3

Wajib

MKM 123

MKM 245

Struktur Aljabar

3

Wajib

MKM 124,

MKM 125

   

Jumlah

24

   

V

MKU 351

Manajemen Kepemimpinan

2

Wajib

 

MKP 351

Perencanaan Pembelajaran Mat.

3

Wajib

MKP 231

MKM 351

Geometri Transformasi

2

Wajib

MKM 234, MKM 241

MKM 352

Metode Statistik

3

Wajib

MKM 122, MKM 123

MKM 353

Analisis Real

3

Wajib

MKM 235

MKM 354

Workshop Matematika

2

Wajib

MKP 241

MKM 355

Bahasa Pemprograman

2

Wajib

 

MKM 356

Masalah Nilai Awal & Syarat Batas

3

Wajib

MKM 243

MKK 351

Manajemen Pendidikan

2

Pilihan

 

MKK 352

Komunikasi Publik

Pilihan

 

MKK 353

Sejarah Matematika

2

Pilihan

 

MKK 354

Teori Sampling

Pilihan

 
   

Jumlah

24

   

VI

MKU 361

Kewirausahaan

2

Wajib

 

MKF 361

Microteaching

2

Wajib

 

MKM 361

Analisis Kompleks

3

Wajib

MKM 124, MKM 235

MKM 362

Penelitian Pendidikan Matematika

3

Wajib

 

MKM 363

Metode Numerik

3

Wajib

MKM 233

MKM 364

ICT dalam Pembelajaran Mat

3

Wajib

MKP 241

MKK 361

Matematika Ekonomi

3

Pilihan

MKM 235

MKK 362

Pemodelan Matematika

Pilihan

 

MKK 363

Matematika Kombinatorik

3

Pilihan

MKM 236

MKK 364

Pengantar Topologi

Pilihan

MKM 353

   

Jumlah

22

   

VII

MKF 471

PPL

3

Wajib

MKP 231, MKP 351, MKP 242, MKF 361

MKP 471

Seminar Matematika

2

Wajib

 

MKF 472

Seminar Usul Penelitaian

2

Wajib

 
   

Jumlah

7

   

VIII

MKF 481

KKL

2

Wajib

 

MKF 482

Skripsi

6

Wajib

 
   

Jumlah

8

   

Jumlah

150

   

 

KET
:
 
MKU
= Mata Kuliah Umum
MKF
= Mata Kuliah Keahlian Fakultas
MKP
= Mata Kuliah Keahlian Profesi
MKM
= Mata Kuliah Keahlian Matematika
MKK
= Mata Kuliah Keahlian Matematika Pilihan